ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

57 โรงแรมสำหรับกลางวัน Bloomsbury

-53%฿ 7271 ต่อคืน
จาก฿ 3444
-56%฿ 7232 ต่อคืน
จาก฿ 3214
-38%฿ 3061 ต่อคืน
จาก฿ 1913
-49%฿ 9146 ต่อคืน
จาก฿ 4745
-67%฿ 11825 ต่อคืน
จาก฿ 3980
-42%฿ 4936 ต่อคืน
จาก฿ 2870
-61%฿ 6888 ต่อคืน
จาก฿ 2717
-38%฿ 7653 ต่อคืน
จาก฿ 4783
-56%฿ 11480 ต่อคืน
จาก฿ 5128
-36%฿ 9758 ต่อคืน
จาก฿ 6314
-63%฿ 8610 ต่อคืน
จาก฿ 3214
-64%฿ 11863 ต่อคืน
จาก฿ 4362
-63%฿ 10638 ต่อคืน
จาก฿ 3980
-66%฿ 10523 ต่อคืน
จาก฿ 3597
-49%฿ 7462 ต่อคืน
จาก฿ 3827
-54%฿ 9529 ต่อคืน
จาก฿ 4401
-45%฿ 11442 ต่อคืน
จาก฿ 6314
-63%฿ 10715 ต่อคืน
จาก฿ 3980
-48%฿ 6123 ต่อคืน
จาก฿ 3214
 
ยกเลิก