ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

219 โรงแรมสำหรับกลางวัน Canary Wharf

-31%฿ 3226 ต่อคืน
จาก฿ 2246
-75%฿ 12617 ต่อคืน
จาก฿ 3267
-68%฿ 11229 ต่อคืน
จาก฿ 3675
-48%฿ 6941 ต่อคืน
จาก฿ 3634
-60%฿ 15067 ต่อคืน
จาก฿ 6125
-50%฿ 4900 ต่อคืน
จาก฿ 2450
-79%฿ 12127 ต่อคืน
จาก฿ 2654
-49%฿ 5921 ต่อคืน
จาก฿ 3062
-56%฿ 7717 ต่อคืน
จาก฿ 3430
-68%฿ 11229 ต่อคืน
จาก฿ 3675
-46%฿ 5267 ต่อคืน
จาก฿ 2858
-75%฿ 16129 ต่อคืน
จาก฿ 4083
-56%฿ 10453 ต่อคืน
จาก฿ 4655
-33%฿ 3634 ต่อคืน
จาก฿ 2450
-51%฿ 7350 ต่อคืน
จาก฿ 3634
-36%฿ 3062 ต่อคืน
จาก฿ 1960
-40%฿ 4083 ต่อคืน
จาก฿ 2450
-38%฿ 3267 ต่อคืน
จาก฿ 2042
-30%฿ 4900 ต่อคืน
จาก฿ 3471
-64%฿ 12658 ต่อคืน
จาก฿ 4655
 
ยกเลิก