ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

17 โรงแรมสำหรับกลางวัน เขตการปกครองใหม่

-47%฿ 2744 ต่อคืน
จาก฿ 1478
-40%฿ 2111 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-39%฿ 3103 ต่อคืน
จาก฿ 1900
-43%฿ 4011 ต่อคืน
จาก฿ 2322
-49%฿ 2449 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-45%฿ 2533 ต่อคืน
จาก฿ 1393
-40%฿ 2111 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-58%฿ 2955 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-34%฿ 3167 ต่อคืน
จาก฿ 2107
-60%฿ 7811 ต่อคืน
จาก฿ 3167
-29%฿ 2111 ต่อคืน
จาก฿ 1520
-34%฿ 2533 ต่อคืน
จาก฿ 1689
-73%฿ 4644 ต่อคืน
จาก฿ 1267
 
ยกเลิก