ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

20 โรงแรมสำหรับกลางวัน New Territories

-76%฿ 5018 ต่อคืน
จาก฿ 1235
-49%฿ 2239 ต่อคืน
จาก฿ 1158
-40%฿ 1930 ต่อคืน
จาก฿ 1158
-40%฿ 1930 ต่อคืน
จาก฿ 1158
-58%฿ 2702 ต่อคืน
จาก฿ 1158
-39%฿ 2837 ต่อคืน
จาก฿ 1737
-45%฿ 2084 ต่อคืน
จาก฿ 1158
-45%฿ 2316 ต่อคืน
จาก฿ 1274
-40%฿ 1930 ต่อคืน
จาก฿ 1158
-47%฿ 2509 ต่อคืน
จาก฿ 1351
-55%฿ 7141 ต่อคืน
จาก฿ 3281
-69%฿ 4246 ต่อคืน
จาก฿ 1351
-60%฿ 3860 ต่อคืน
จาก฿ 1544
-42%฿ 2316 ต่อคืน
จาก฿ 1351
-49%฿ 2239 ต่อคืน
จาก฿ 1158
-34%฿ 2895 ต่อคืน
จาก฿ 1926
-29%฿ 1930 ต่อคืน
จาก฿ 1390
-63%฿ 3088 ต่อคืน
จาก฿ 1158
-40%฿ 2702 ต่อคืน
จาก฿ 1621
 
ยกเลิก