ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

111 โรงแรมสำหรับกลางวัน เกาะฮ่องกง

-64%฿ 5207 ต่อคืน
จาก฿ 1882
-73%฿ 4406 ต่อคืน
จาก฿ 1202
-35%฿ 2203 ต่อคืน
จาก฿ 1442
-69%฿ 4806 ต่อคืน
จาก฿ 1522
-50%฿ 3605 ต่อคืน
จาก฿ 1802
-68%฿ 6008 ต่อคืน
จาก฿ 1962
-30%฿ 2003 ต่อคืน
จาก฿ 1414
-46%฿ 2203 ต่อคืน
จาก฿ 1202
-27%฿ 1802 ต่อคืน
จาก฿ 1322
-62%฿ 3404 ต่อคืน
จาก฿ 1322
-34%฿ 4806 ต่อคืน
จาก฿ 3204
-72%฿ 4205 ต่อคืน
จาก฿ 1202
-75%฿ 4806 ต่อคืน
จาก฿ 1234
-65%฿ 8731 ต่อคืน
จาก฿ 3084
-30%฿ 2003 ต่อคืน
จาก฿ 1402
-75%฿ 4806 ต่อคืน
จาก฿ 1234
-30%฿ 2203 ต่อคืน
จาก฿ 1542
-58%฿ 3304 ต่อคืน
จาก฿ 1402
 
ยกเลิก