ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

99 โรงแรมสำหรับกลางวัน Hong Kong Island

-52%฿ 4632 ต่อคืน
จาก฿ 2239
-48%฿ 8029 ต่อคืน
จาก฿ 4246
-55%฿ 4632 ต่อคืน
จาก฿ 2123
-39%฿ 3474 ต่อคืน
จาก฿ 2123
-62%฿ 4439 ต่อคืน
จาก฿ 1698
-49%฿ 3435 ต่อคืน
จาก฿ 1776
-70%฿ 5018 ต่อคืน
จาก฿ 1544
-30%฿ 5404 ต่อคืน
จาก฿ 3783
-63%฿ 5018 ต่อคืน
จาก฿ 1891
-58%฿ 3474 ต่อคืน
จาก฿ 1467
-38%฿ 3088 ต่อคืน
จาก฿ 1930
-56%฿ 3474 ต่อคืน
จาก฿ 1544
-48%฿ 4246 ต่อคืน
จาก฿ 2239
-50%฿ 5018 ต่อคืน
จาก฿ 2509
-49%฿ 5404 ต่อคืน
จาก฿ 2760
-45%฿ 5211 ต่อคืน
จาก฿ 2895
-42%฿ 2316 ต่อคืน
จาก฿ 1351
 
ยกเลิก