ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

92 โรงแรมสำหรับกลางวัน เกาะฮ่องกง

-73%฿ 4644 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-46%฿ 3800 ต่อคืน
จาก฿ 2069
-58%฿ 5911 ต่อคืน
จาก฿ 2491
-47%฿ 2744 ต่อคืน
จาก฿ 1478
-45%฿ 5700 ต่อคืน
จาก฿ 3167
-40%฿ 2111 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-36%฿ 3167 ต่อคืน
จาก฿ 2027
-50%฿ 3800 ต่อคืน
จาก฿ 1900
-54%฿ 2744 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-72%฿ 4433 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-57%฿ 2744 ต่อคืน
จาก฿ 1182
-54%฿ 2744 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-57%฿ 2955 ต่อคืน
จาก฿ 1300
-46%฿ 9289 ต่อคืน
จาก฿ 5067
-40%฿ 2111 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-65%฿ 3589 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-50%฿ 3378 ต่อคืน
จาก฿ 1689
 
ยกเลิก