ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

100 โรงแรมสำหรับกลางวัน Kowloon

-66%฿ 5018 ต่อคืน
จาก฿ 1737
-55%฿ 7141 ต่อคืน
จาก฿ 3281
-46%฿ 3397 ต่อคืน
จาก฿ 1853
-60%฿ 3397 ต่อคืน
จาก฿ 1390
-45%฿ 3860 ต่อคืน
จาก฿ 2123
-73%฿ 5597 ต่อคืน
จาก฿ 1544
-68%฿ 8492 ต่อคืน
จาก฿ 2760
-69%฿ 4246 ต่อคืน
จาก฿ 1351
-48%฿ 2895 ต่อคืน
จาก฿ 1505
-60%฿ 5790 ต่อคืน
จาก฿ 2316
-60%฿ 3860 ต่อคืน
จาก฿ 1544
-54%฿ 2895 ต่อคืน
จาก฿ 1351
-34%฿ 3474 ต่อคืน
จาก฿ 2316
-63%฿ 3088 ต่อคืน
จาก฿ 1158
-58%฿ 2702 ต่อคืน
จาก฿ 1158
-49%฿ 2239 ต่อคืน
จาก฿ 1158
-48%฿ 2509 ต่อคืน
จาก฿ 1312
-21%฿ 1853 ต่อคืน
จาก฿ 1467
-68%฿ 5018 ต่อคืน
จาก฿ 1621
 
ยกเลิก