ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

93 โรงแรมสำหรับกลางวัน เกาลูน

-58%฿ 2955 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-67%฿ 9711 ต่อคืน
จาก฿ 3251
-49%฿ 2449 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-67%฿ 9711 ต่อคืน
จาก฿ 3251
-44%฿ 4138 ต่อคืน
จาก฿ 2322
-48%฿ 3589 ต่อคืน
จาก฿ 1900
-41%฿ 7811 ต่อคืน
จาก฿ 4644
-34%฿ 3167 ต่อคืน
จาก฿ 2107
-63%฿ 3589 ต่อคืน
จาก฿ 1351
-42%฿ 2871 ต่อคืน
จาก฿ 1689
-63%฿ 3378 ต่อคืน
จาก฿ 1267
-58%฿ 5489 ต่อคืน
จาก฿ 2322
-60%฿ 7811 ต่อคืน
จาก฿ 3167
-64%฿ 4644 ต่อคืน
จาก฿ 1689
-54%฿ 3167 ต่อคืน
จาก฿ 1478
-34%฿ 3800 ต่อคืน
จาก฿ 2533
-30%฿ 2111 ต่อคืน
จาก฿ 1478
-65%฿ 4598 ต่อคืน
จาก฿ 1626
 
ยกเลิก