ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

112 โรงแรมสำหรับกลางวัน เกาลูน

-73%฿ 5807 ต่อคืน
จาก฿ 1602
-58%฿ 2804 ต่อคืน
จาก฿ 1202
-60%฿ 3805 ต่อคืน
จาก฿ 1522
-36%฿ 3404 ต่อคืน
จาก฿ 2203
-38%฿ 2123 ต่อคืน
จาก฿ 1322
-66%฿ 3524 ต่อคืน
จาก฿ 1202
-73%฿ 4406 ต่อคืน
จาก฿ 1202
-34%฿ 2051 ต่อคืน
จาก฿ 1366
-60%฿ 7409 ต่อคืน
จาก฿ 3004
-68%฿ 4406 ต่อคืน
จาก฿ 1442
-70%฿ 4005 ต่อคืน
จาก฿ 1202
-56%฿ 3605 ต่อคืน
จาก฿ 1602
-76%฿ 6008 ต่อคืน
จาก฿ 1442
-54%฿ 3885 ต่อคืน
จาก฿ 1802
-25%฿ 1602 ต่อคืน
จาก฿ 1202
-62%฿ 3605 ต่อคืน
จาก฿ 1402
-36%฿ 2804 ต่อคืน
จาก฿ 1802
-49%฿ 3404 ต่อคืน
จาก฿ 1762
-36%฿ 2003 ต่อคืน
จาก฿ 1282
 
ยกเลิก