ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

26 โรงแรมสำหรับกลางวัน Singapore

-50%฿ 6959 ต่อคืน
จาก฿ 3535
-13%฿ 3535 ต่อคืน
จาก฿ 3093
-24%฿ 2872 ต่อคืน
จาก฿ 2209
-24%฿ 5457 ต่อคืน
จาก฿ 4197
-43%฿ 3093 ต่อคืน
จาก฿ 1767
-24%฿ 2872 ต่อคืน
จาก฿ 2209
-38%฿ 3535 ต่อคืน
จาก฿ 2209
-56%฿ 6407 ต่อคืน
จาก฿ 2872
-37%฿ 2430 ต่อคืน
จาก฿ 1546
-40%฿ 2209 ต่อคืน
จาก฿ 1326
-38%฿ 2651 ต่อคืน
จาก฿ 1657
-40%฿ 2651 ต่อคืน
จาก฿ 1591
-47%฿ 3203 ต่อคืน
จาก฿ 1723
-35%฿ 2209 ต่อคืน
จาก฿ 1436
-34%฿ 1988 ต่อคืน
จาก฿ 1326
-39%฿ 2872 ต่อคืน
จาก฿ 1767
-46%฿ 2651 ต่อคืน
จาก฿ 1436
-36%฿ 1546 ต่อคืน
จาก฿ 994
 
ยกเลิก