ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

125 โรงแรมสำหรับกลางวัน นิวยอร์ก

-71%฿ 12077 ต่อคืน
จาก฿ 3568
-51%฿ 7822 ต่อคืน
จาก฿ 3895
-40%฿ 4255 ต่อคืน
จาก฿ 2586
-68%฿ 12928 ต่อคืน
จาก฿ 4222
-66%฿ 8150 ต่อคืน
จาก฿ 2782
-59%฿ 6186 ต่อคืน
จาก฿ 2586
-51%฿ 12405 ต่อคืน
จาก฿ 6186
-76%฿ 12077 ต่อคืน
จาก฿ 2913
-43%฿ 6186 ต่อคืน
จาก฿ 3568
-45%฿ 7626 ต่อคืน
จาก฿ 4222
-62%฿ 10113 ต่อคืน
จาก฿ 3895
-58%฿ 10768 ต่อคืน
จาก฿ 4549
-67%฿ 9786 ต่อคืน
จาก฿ 3240
-49%฿ 7495 ต่อคืน
จาก฿ 3895
-51%฿ 6513 ต่อคืน
จาก฿ 3240
-61%฿ 9132 ต่อคืน
จาก฿ 3568
-59%฿ 7822 ต่อคืน
จาก฿ 3240
 
ยกเลิก