ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

102 โรงแรมสำหรับกลางวัน New York

-61%฿ 9942 ต่อคืน
จาก฿ 3898
-32%฿ 6164 ต่อคืน
จาก฿ 4200
-51%฿ 11452 ต่อคืน
จาก฿ 5711
-71%฿ 11150 ต่อคืน
จาก฿ 3294
-61%฿ 9035 ต่อคืน
จาก฿ 3596
-53%฿ 6920 ต่อคืน
จาก฿ 3294
-81%฿ 13568 ต่อคืน
จาก฿ 2689
-61%฿ 9035 ต่อคืน
จาก฿ 3596
-66%฿ 12057 ต่อคืน
จาก฿ 4200
-67%฿ 10848 ต่อคืน
จาก฿ 3596
-58%฿ 7826 ต่อคืน
จาก฿ 3294
-52%฿ 10546 ต่อคืน
จาก฿ 5107
-27%฿ 5711 ต่อคืน
จาก฿ 4200
-61%฿ 9035 ต่อคืน
จาก฿ 3596
-57%฿ 8733 ต่อคืน
จาก฿ 3777
-24%฿ 5862 ต่อคืน
จาก฿ 4502
-57%฿ 7554 ต่อคืน
จาก฿ 3294
-47%฿ 8491 ต่อคืน
จาก฿ 4502
-51%฿ 9035 ต่อคืน
จาก฿ 4502
 
ยกเลิก