ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

106 โรงแรมสำหรับกลางวัน นิวยอร์ก

-44%฿ 4634 ต่อคืน
จาก฿ 2626
-53%฿ 7074 ต่อคืน
จาก฿ 3367
-74%฿ 9545 ต่อคืน
จาก฿ 2533
-59%฿ 5838 ต่อคืน
จาก฿ 2440
-59%฿ 7383 ต่อคืน
จาก฿ 3058
-78%฿ 10781 ต่อคืน
จาก฿ 2440
-47%฿ 4912 ต่อคืน
จาก฿ 2626
-63%฿ 5838 ต่อคืน
จาก฿ 2162
-74%฿ 11398 ต่อคืน
จาก฿ 3058
-39%฿ 4942 ต่อคืน
จาก฿ 3058
-73%฿ 8742 ต่อคืน
จาก฿ 2440
-41%฿ 4634 ต่อคืน
จาก฿ 2749
-65%฿ 8618 ต่อคืน
จาก฿ 3058
-57%฿ 6950 ต่อคืน
จาก฿ 3058
 
ยกเลิก