ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

17 โรงแรมสำหรับกลางวัน ซานฟรานซิสโก

-74%฿ 9236 ต่อคืน
จาก฿ 2440
-66%฿ 10781 ต่อคืน
จาก฿ 3676
-64%฿ 9236 ต่อคืน
จาก฿ 3367
-74%฿ 12325 ต่อคืน
จาก฿ 3243
-76%฿ 12325 ต่อคืน
จาก฿ 3058
-60%฿ 7599 ต่อคืน
จาก฿ 3058
-64%฿ 7723 ต่อคืน
จาก฿ 2780
-69%฿ 7692 ต่อคืน
จาก฿ 2440
-64%฿ 8309 ต่อคืน
จาก฿ 3058
-73%฿ 12325 ต่อคืน
จาก฿ 3367
-59%฿ 7383 ต่อคืน
จาก฿ 3058
-57%฿ 7074 ต่อคืน
จาก฿ 3058
-66%฿ 8001 ต่อคืน
จาก฿ 2749
-57%฿ 8001 ต่อคืน
จาก฿ 3460
 
ยกเลิก