ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

51 โรงแรมสำหรับกลางวัน Kensington

-39%฿ 3641 ต่อคืน
จาก฿ 2250
-47%฿ 5318 ต่อคืน
จาก฿ 2863
-44%฿ 4254 ต่อคืน
จาก฿ 2413
-56%฿ 6463 ต่อคืน
จาก฿ 2863
-53%฿ 6954 ต่อคืน
จาก฿ 3272
-56%฿ 4172 ต่อคืน
จาก฿ 1841
-50%฿ 7322 ต่อคืน
จาก฿ 3681
-34%฿ 3641 ต่อคืน
จาก฿ 2413
-54%฿ 6095 ต่อคืน
จาก฿ 2863
-47%฿ 4909 ต่อคืน
จาก฿ 2618
-55%฿ 8140 ต่อคืน
จาก฿ 3681
-61%฿ 4704 ต่อคืน
จาก฿ 1841
-49%฿ 10635 ต่อคืน
จาก฿ 5522
-70%฿ 10226 ต่อคืน
จาก฿ 3068
-51%฿ 7772 ต่อคืน
จาก฿ 3845
-54%฿ 11044 ต่อคืน
จาก฿ 5113
-51%฿ 5318 ต่อคืน
จาก฿ 2618
-59%฿ 9286 ต่อคืน
จาก฿ 3845
-68%฿ 8140 ต่อคืน
จาก฿ 2618
-56%฿ 4909 ต่อคืน
จาก฿ 2209
 
ยกเลิก