ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

52 โรงแรมสำหรับกลางวัน Kensington

-43%฿ 3173 ต่อคืน
จาก฿ 1813
-45%฿ 5358 ต่อคืน
จาก฿ 2967
-55%฿ 7006 ต่อคืน
จาก฿ 3215
-34%฿ 4533 ต่อคืน
จาก฿ 3008
-24%฿ 3173 ต่อคืน
จาก฿ 2432
-59%฿ 4204 ต่อคืน
จาก฿ 1731
-64%฿ 10509 ต่อคืน
จาก฿ 3792
-48%฿ 6965 ต่อคืน
จาก฿ 3668
-48%฿ 6182 ต่อคืน
จาก฿ 3215
-24%฿ 3173 ต่อคืน
จาก฿ 2432
-24%฿ 3503 ต่อคืน
จาก฿ 2679
-42%฿ 6182 ต่อคืน
จาก฿ 3627
-24%฿ 3709 ต่อคืน
จาก฿ 2844
-52%฿ 6182 ต่อคืน
จาก฿ 3008
-66%฿ 6553 ต่อคืน
จาก฿ 2267
-56%฿ 8613 ต่อคืน
จาก฿ 3792
-49%฿ 4945 ต่อคืน
จาก฿ 2555
-40%฿ 7377 ต่อคืน
จาก฿ 4451
-58%฿ 10097 ต่อคืน
จาก฿ 4245
 
ยกเลิก