ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

45 โรงแรมสำหรับกลางวัน Tsim Sha Tsui

-60%฿ 3805 ต่อคืน
จาก฿ 1522
-58%฿ 2804 ต่อคืน
จาก฿ 1202
-36%฿ 3404 ต่อคืน
จาก฿ 2203
-73%฿ 5807 ต่อคืน
จาก฿ 1602
-66%฿ 3524 ต่อคืน
จาก฿ 1202
-50%฿ 3605 ต่อคืน
จาก฿ 1802
-25%฿ 1602 ต่อคืน
จาก฿ 1202
-36%฿ 2804 ต่อคืน
จาก฿ 1802
-34%฿ 2051 ต่อคืน
จาก฿ 1366
-34%฿ 4806 ต่อคืน
จาก฿ 3204
-36%฿ 2003 ต่อคืน
จาก฿ 1282
-44%฿ 3204 ต่อคืน
จาก฿ 1802
-76%฿ 6008 ต่อคืน
จาก฿ 1442
-32%฿ 1922 ต่อคืน
จาก฿ 1322
-78%฿ 7209 ต่อคืน
จาก฿ 1594
-40%฿ 2003 ต่อคืน
จาก฿ 1202
-72%฿ 6008 ต่อคืน
จาก฿ 1682
-49%฿ 3404 ต่อคืน
จาก฿ 1762
-60%฿ 3004 ต่อคืน
จาก฿ 1202
 
ยกเลิก