ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

103 โรงแรมสำหรับกลางวัน Hong Kong

-52%฿ 4632 ต่อคืน
จาก฿ 2239
-48%฿ 8029 ต่อคืน
จาก฿ 4246
-55%฿ 4632 ต่อคืน
จาก฿ 2123
-66%฿ 5018 ต่อคืน
จาก฿ 1737
-55%฿ 7141 ต่อคืน
จาก฿ 3281
-46%฿ 3397 ต่อคืน
จาก฿ 1853
-68%฿ 8492 ต่อคืน
จาก฿ 2760
-39%฿ 3474 ต่อคืน
จาก฿ 2123
-62%฿ 4439 ต่อคืน
จาก฿ 1698
-60%฿ 3397 ต่อคืน
จาก฿ 1390
-45%฿ 3860 ต่อคืน
จาก฿ 2123
-73%฿ 5597 ต่อคืน
จาก฿ 1544
-49%฿ 3435 ต่อคืน
จาก฿ 1776
-15%฿ 1351 ต่อคืน
จาก฿ 1158
-70%฿ 5018 ต่อคืน
จาก฿ 1544
-69%฿ 4246 ต่อคืน
จาก฿ 1351
-30%฿ 5404 ต่อคืน
จาก฿ 3783
-63%฿ 5018 ต่อคืน
จาก฿ 1891
-58%฿ 3474 ต่อคืน
จาก฿ 1467
-48%฿ 2895 ต่อคืน
จาก฿ 1505
 
ยกเลิก