ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

101 โรงแรมสำหรับกลางวัน ฮ่องกง

-64%฿ 5181 ต่อคืน
จาก฿ 1873
-38%฿ 1913 ต่อคืน
จาก฿ 1196
-73%฿ 4384 ต่อคืน
จาก฿ 1196
-44%฿ 2112 ต่อคืน
จาก฿ 1196
-52%฿ 3188 ต่อคืน
จาก฿ 1554
-73%฿ 5779 ต่อคืน
จาก฿ 1594
-73%฿ 4384 ต่อคืน
จาก฿ 1196
-57%฿ 3507 ต่อคืน
จาก฿ 1515
-66%฿ 3507 ต่อคืน
จาก฿ 1196
-40%฿ 2192 ต่อคืน
จาก฿ 1315
-60%฿ 3786 ต่อคืน
จาก฿ 1515
-56%฿ 3587 ต่อคืน
จาก฿ 1594
-70%฿ 3986 ต่อคืน
จาก฿ 1196
-54%฿ 3866 ต่อคืน
จาก฿ 1794
-74%฿ 5787 ต่อคืน
จาก฿ 1534
-68%฿ 4384 ต่อคืน
จาก฿ 1435
-36%฿ 3388 ต่อคืน
จาก฿ 2192
 
ยกเลิก