ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

22 โรงแรมสำหรับกลางวัน Bordeaux

-24%฿ 3862 ต่อคืน
จาก฿ 2963
-24%฿ 3030 ต่อคืน
จาก฿ 2331
-47%฿ 4628 ต่อคืน
จาก฿ 2497
-39%฿ 2996 ต่อคืน
จาก฿ 1831
-24%฿ 2996 ต่อคืน
จาก฿ 2297
-32%฿ 4994 ต่อคืน
จาก฿ 3429
-27%฿ 3396 ต่อคืน
จาก฿ 2497
-23%฿ 2996 ต่อคืน
จาก฿ 2331
-24%฿ 2564 ต่อคืน
จาก฿ 1964
-56%฿ 4495 ต่อคืน
จาก฿ 1998
-38%฿ 3729 ต่อคืน
จาก฿ 2331
-24%฿ 3030 ต่อคืน
จาก฿ 2331
-41%฿ 4961 ต่อคืน
จาก฿ 2930
-47%฿ 4961 ต่อคืน
จาก฿ 2664
-48%฿ 6592 ต่อคืน
จาก฿ 3429
-29%฿ 4162 ต่อคืน
จาก฿ 2996
-28%฿ 4295 ต่อคืน
จาก฿ 3096
 
ยกเลิก