ลบตัวกรอง?

ช่วงราคา

ระดับดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

26 โรงแรมสำหรับกลางวัน Barcelona

-56%฿ 3335 ต่อคืน
จาก฿ 1482
-56%฿ 4447 ต่อคืน
จาก฿ 2001
-38%฿ 2965 ต่อคืน
จาก฿ 1853
-34%฿ 3335 ต่อคืน
จาก฿ 2223
-55%฿ 4447 ต่อคืน
จาก฿ 2038
-51%฿ 3891 ต่อคืน
จาก฿ 1927
-55%฿ 6226 ต่อคืน
จาก฿ 2816
-45%฿ 2668 ต่อคืน
จาก฿ 1482
-49%฿ 2891 ต่อคืน
จาก฿ 1482
-55%฿ 3150 ต่อคืน
จาก฿ 1445
-58%฿ 5188 ต่อคืน
จาก฿ 2186
-50%฿ 3595 ต่อคืน
จาก฿ 1816
-60%฿ 3706 ต่อคืน
จาก฿ 1482
-28%฿ 2298 ต่อคืน
จาก฿ 1668
-48%฿ 6300 ต่อคืน
จาก฿ 3335
-45%฿ 3706 ต่อคืน
จาก฿ 2038
-60%฿ 3706 ต่อคืน
จาก฿ 1482
-51%฿ 3706 ต่อคืน
จาก฿ 1816
-56%฿ 5003 ต่อคืน
จาก฿ 2223
 
ยกเลิก